The Official Website of the British People's Party
"The day that our followers lose their ability to hate will be the day that
they lose their power and their will to achieve anything worthwhile at all."
 - John Tyndall


HomeObjectives Policies PropagandaAbout this site Contact Links Code of Conduct Organisation Join Us Donations  Vanguard Mag MerchandiseBooks Secondhand list       
   
Our spiritual
Leader

Colin Jordan


torch.gif
Cenedlaetholdeb Gwyn – Beth mae e’n golygu

cc


 1. Creadigaeth o Wladwriaeth y Gweithwyr Gwyn ar sail Rhyddid Cenedlaethol, Cyfiawnder Sosial, Dyletswydd a Chyfrifoldeb
 2. Cyflwyniad o Gyfansoddiad briodol a Bil O Iawnderau i ryddid a diogelwch y pobl Prydeinig
 3. Diweddiad o fewnfudiaeth an-Ewropeaidd oll a chyflwyniad o bolisi gorfodol o ddychweliad y mewnfudwyr di-Wyn i gyd a’u disgynyddion
 4. Ailadeiladwaith o ddiwydiannau cyfalaf Prydeinig gan ddodi diwydiant Prydeinig yn gyntaf ac yn diweddu mewnforion rhad sy’n tanseilio ein sylfaen gweithgynhyrchu Prydeinig.
 5. Gwladadoliad y gyfundrefn fancio. Banciau a sefydliadau ariannol i gyd i gael eu gosod yn yr Wladwriaeth yn lle o ddwylo preifat.
 6. Datgysylltiad o’n cymdeithas aml-hiliol orfodedig mewn ffasiwn cyfreithlon a threfnus
 7. Ailgyflwyniad o gosb eithaf i lofruddiaeth, molestwyr plant, brad a therfysgaeth
 8. Ymateb cryf ar fathau i gyd o drosedd yn arbennig y rhai sy’n ymglymedig â chyffuriau
 9. Diddymiad o fathau i gyd o usuriaeth a hapfasnach ariannol am elw heb waith
 10. Diddymiad o Ddeddfau Trefn Cyhoeddus a Chyfreithiau Hil. Adferiad o ryddid o lafar, meddwl a gweithrediad.
 11. Yr warant yr erys Wlster yn ran o Brydain Fawr am byth
 12. Herwiaeth o’r BWI (Byddin Weriniaethol Iwerddon) a threfniadaethau braw gwrth-Brydeinig
 13. Nodded y rhai heb eu geni gan stopio erthyliad ar alwad ac yn ei ganiatáu fe yn unig mewn amgylchiadau eithaf ac arbennig
 14. Ciliad Prydain Fawr o’r Undeb Ewropeaidd, SCGI (Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd), y Cenedloedd Unedig a changhennau eraill i gyd y Drefn Byd Newydd
 15. Ailadeiladwaith ein balcher yn ein hetifeddiaeth hiliol a chenedlaethol
 16. Addysg ein gwerin ifanc i mewn i fod yn aelodau ufudd o gymdeithas trwy gyfundrefn addysgol aildrefnedig a’r adeilad o fudiad ieuenctid cenedlaethol.
 17. Ailadeiladwaith y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol gan hyfforddi ac yn cyflogi meddygion a nyrsys Prydeinig mewn cyferbyniad â mewnforio llafur rhad o wledydd tramor. Y bwriad i wneud y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol y gorau yn y byd.
 18. Ataliad syth o gymorth dramor oll i wledydd “Trydydd Byd” dwededig
 19. Dirymiad o Dreth Cymuned ar fusnesau bach. Diddymiad o Dreth Ar Werth. Cefnogaeth o busnesau bach annibynnol Prydeinig a datgysylltiad o’r unau amlgenedlaethol
 20. Diweddiad o fonopolïau i gyd a thoriad y llindagiad y mae’r Banciwyr Rhyngwladol wedi ei ddodi ar y Deyrnas Unedig
 21. Sefydliad o Ffrynt Llafur Prydeinig yn gwarantu iawnderau gweithwyr gwiriol ac yn disodli yr Undebau Llafur cyfoes, diymadferth ac anghynrychiadol
 22. Calondid yr uned teulu sefydlog fel blocyn adeiladu sylfaenol o genedl iachus ac ailgyfodol. Fel cenedl Gristnogol rydym yn ymrwymedig i ddigalonni’r pethau i gyd sy’n gwyrdroi’r uned teulu. Ailgyflwyniad o Gymal 28.
 23. Gwrthwynebiad cyflawn i Seioniaeth a Gwladwriaeth Israel fel arfau o’r Drefn Byd Newydd
 24. Ailosodiad o gelfydd amlddiwylliannol ac estronol â ffurfiau celf Prydeinig, naturol a thraddodiadol
 25. Adeilad o Fyddin, Llynges a Llu Awyr nerthol er mwyn i’n gwlad beidio â dibynnu ar SCGI a gallu amddiffyn diddordebau cenedlaethol Prydain Fawr yn wiriol.
 26. Gwaharddiad o bornograffi gros a chreadigaeth o gymdeithas gywir yn foesol lle gall ein plant fod yn ddiogel o ffieiddrwydd a gwyrdro
 27. Calondid o amaethyddiaeth Brydeinig a phwyslais ar ein hetifeddiaeth wledig mewn cyferbyniad â Chosmopolitaniaeth Rhyngwladol.
 28. Gostyngiad o ddiweithdra gan wthio diwydiant Prydeinig i greu gweithiau gwiriol yn lle o “gynlluniau creadigaeth gwaith” ffug.
 29. Creadigaeth o gyfryngau cenedlaethol sy’n dodi diddordebau Prydain Fawr yn gyntaf.
 30. Diweddiad o ganiatáu “chwilwyr noddfa” ffug i mewn i Brydain ac alltudiad syth o’r rhai hynny yma yn barod, ynghyd â’r mewnfudwyr anghyfreithiol eraill.
 31. Chwyldro moesol, ysbrydol a materol yng nghalonnau a meddyliau’r werin er mwyn i bawb ddechrau rhan o wladwriaeth gwerin iachus, glân ac egnïol.
 32. Byddwn ni’n diogelu bodolaeth ein pobl ni a dyfodol ar gyfer blant Gwyn
View English version here© 2012 British People's Party, BM Box 5581, London WC1N 3XX